Obchodné informácie

 

Ing. Stanislava Poláková

 

Sklenárova 1360/6

821 09 Bratislava

 

Tel.: 0904 1380 38

Web: www.krasnasdetmi.sk

E-mail: info@krasnasdetmi.sk

 

IČO: 47 779 187

DIČ: 10 8154 9194

 

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava
Číslo živnostenského registra: 110-23396